Nieuwe versies

Voortdurend wordt er gewerkt aan een nieuwe versie of uitbreiding van de WebCursistenManager op basis van de wensen van onze gebruikers. Regelmatig brengen we daarom nieuwe versies online.

Hieronder het overzicht met uitgebrachte versies:

Nieuwe versies 2024

Versie 4.2.1 opgeleverd in week 14.

  • Onderhoudsupdates

Versie 4.2.0 opgeleverd in week 10.

  • Onderhoudsupdates

Versie 4.1.3 opgeleverd in week 1.

  • Onderhoudsupdates

Nieuwe versies 2023

Versie 4.1.2 opgeleverd in week 45.

  • Onderhoudsupdates

Versie 4.1.0 opgeleverd in week 44.

  • Onderhoudsupdates

Versie 4.1.0 opgeleverd in week 43.

  • Onderhoudsupdates

Versie 4.0.1 opgeleverd in week 41.

  • Onderhoudsupdates

Versie 4.0.0 opgeleverd in week 37.

  • Export onderdelen -> in Excel bij contactpersoon de volledige naam tonen
  • Cursussen -> Onderdelen: In de export tabblad Personen qua velden gelijk maken aan die van onderdelen
  • Cursus -> onderdelen -> extra keuzeveld specifieke locatie (lokalen) toevoegen (waardes in deze keuzelijst moeten kunnen worden beheerd onder instellingen)
  • Cursus -> Deelnemers -> Aantal toevoegen: een standaard opmerking kunnen toevoegen voor de deelnemers
  • Cursus -> correspondentie: voor het type onderdeel de cursisten kunnen selecteren die meegenomen worden in het word document

Versie 3.9.1 opgeleverd in week 22.

  • Akkoord algemene voorwaarden

Versie 3.9.0 opgeleverd in week 17.

  • Extra opties bij versturen mail cursisten

Versie 3.8.6 opgeleverd in week 15.

  • Los sjabloon gebruiken voor e-mail tekst offertes en facturen

Versie 3.8.5 opgeleverd in week 14.

  • MFA Microsoft e-mail beschikbaar

Versie 3.8.4 opgeleverd in week 3.

  • Één portaalgebruiker kan nu gekoppeld worden aan meerdere losse relaties, om deze te kunnen beheren in het portaal.
  • Volgnummer cursist toegevoegd aan export cursisten -> diploma’s.
  • Naam toegevoegd aan factuuradres om naar een ander bedrijf de factuur te sturen.

Nieuwe versies 2022

Versie 3.8.3 opgeleverd in week 46.

 • Totaalbedragen factuur worden niet bijgewerkt (bugfix).

Versie 3.8.2 opgeleverd in week 45.

 • Totalen factuur direct bijwerken na aanpassen aantallen of prijs

Nieuwe versies 2020

Versie 3.6.1 opgeleverd in week 34.

 • Als gebruiker wil ik in de export van cursisten ook de oranje (en rode) kruis code terug zien, zoals ook de nibhv code wordt getoond
 • Functie cursist toevoegen aan export
 • Als gebruiker wil ik documenten, die gebaseerd zijn op het sjabloon van een cursist, vanuit een cursus kunnen mailen naar de contactpersonen van relaties
 • Als gebruiker wil ik in de correspondentie wizard de optie hebben om een gegenereerd document alsafbeelding bij te voegen, omdat ik zo de klant eenvoudig de optie geef om deze afbeelding op zijn/haar mobiel op te slaan
 • Refactor: afhankelijkheid presences aanpassen tbv de nieuwe CM, zodat presences daadwerkelijk verwijderd kunnen worden in CM i.p.v. veel onnodige records aan te maken
 • Als een man inschrijft en er wordt een vrouwelijke contact persoon ingevoerd, dan wordt de man bij de bevestiging vrouw.  (bugfix)
 • Bij versturen e-mails met ‘contactpersoon is ontvanger’ wordt nog gecontroleerd of de deelnemers wel een e-mailadres hebben

Versie 3.6.0 opgeleverd in week 20.

 • Als gebruiker wil ik per cursist een diploma kunnen genereren, omdat ik deze dan kan aanbieden in het portaal of mailen
 • Als gebruiker wil ik dat bij het verwijderen van een factuur, het factuurnummer wordt gewist
 • Verkeerde geslacht aanhef in bevestiging e-mail aan contactpersoon bij open inschrijving (bugfix)
 • Rechten controleren bij automatisch opslaan van een cursus. Er wordt nu soms automatisch opgeslagen, terwijl de gebruiker geen rechten heeft om te bewerken voor een cursus. (bugfix)
 • Offertenummer niet ophogen als deze nog vrij is
 • Als gebruiker wil ik een status afgemeld kunnen toekennen aan een deelnemer en deze mag niet worden meegerekend met het aantal deelnemers dat wordt getoond in het tabblad deelnemers, omdat ik zo achteraf kan zien of iemand wel of niet is geweest.
 • Deelnemers, die een pakket zonder onderdelen hebben, niet tonen in documenten gebaseerd op documentsjabloontype contactpersoon van een relatie en cursus (bugfix)
 • Als gebruiker wil ik meerdere ontvangers (deelnemers) kunnen selecteren waarvoor het document/mail voor wordt gemaakt, omdat ik zo naar een specifiek aantal ontvangers iets kan sturen
 • Als gebruiker wil het telefoonnummer van de contactpersoon zien in de Excel export van Cursussen -> Onderdelen
 • Als gebruiker wil ik een cursus kunnen kopiëren vanuit cursussen → zoeken
 • Als gebruiker wil ik een start en eindtijd kunnen opgeven voor een Persoon in een onderdeel
 • Als gebruiker wil ik een lunchlijst kunnen exporteren vanuit cursussen → zoeken
 • Documenten worden niet gemaakt voor offertes en facturen (bugfix)
 • WCM suggereert dat e-mails dubbel verstuurd zijn (is niet zo, maar wordt zo getoond) (bugfix)
 • Meerdere documenten per item vanuit correspondentie veroorzaakt overschrijvingen van documenten (bugfix)
 • WCM Out Of Browser, fout bij MS word mailing vanuit Cursisten- en Relatieoverzicht (bigfix)
 • Bijlages aan meerdere ontvangers versturen gaat fout (bugfix)

Nieuwe versies 2019

Versie 3.5.5 opgeleverd in week 51.

 • Als contactpersoon van een relatie wil ik in mijn portaal kunnen wisselen tussen de relaties die tot mijn relatie horen, omdat ik zo de administratie van mijn dochterbedrijven kan doen vanuit het portaal
 • Als contactpersoon van een relatie wil ik in mijn portaal kunnen wisselen tussen de relaties

Versie 3.5.4 opgeleverd in week 49.

 • Als gebruiker wil ik een contactpersoon kunnen toekennen aan een notitie van een relatie, omdat dit extra overzicht geeft in de notities
 • Als gebruiker wil ik een prefix kunnen instellen voor een debiteurnummer tbv export van facturen, omdat ik zo een debiteurnummer uniek kan maken voor boekhoudsoftware
 • Als gebruiker wil ik meerdere bijlages kunnen toevoegen aan een correspondentie e-mail, omdat ik meer informatie wil uitwisselen

Versie 3.5.3 opgeleverd in week 26.

 • Bij versturen van bevestiging van open inschrijving wordt vinkje verstuurd niet gezet bij open inschrijving (bugfix)
 • Export docenten toont ‘een nummer’ in plaats van de plaatsnaam (bugfix)
 • Facturen worden niet goed gesorteerd (bugfix)
 • Cursist wordt gedeactiveerd wanneer zijn oude relatie gedeactiveerd wordt (bugfix)
 • Acties: veld Datum uitgevoerd wordt niet gezet bij afronden van een actie in het scherm van een relatie/cursist (bugfix)
 • Veldnaam fldLandID hernoemt naar fldLandnaam in export SnelStart (bugfix)
 • MijnWCM; Cursisten en contactpersonen kunnen geen documenten downloaden in het portaal (bugfix)
 • Als gebruiker wil ik de maand van de startdatum en einddatum in de export van het cursusaanbod direct kunnen gebruiken.

Versie 3.5.2 opgeleverd in week 18.

 • Als gebruiker wil ik definitieve facturen in het overzicht kunnen aanvinken als betaald
 • Bij openen factuur zonder factuur nummer wordt een andere factuur geopend (bugfix)

Versie 3.5.1 opgeleverd in week 11.

 • Als gebruiker wil ik een export naar SnelStart kunnen maken, omdat ik mijn facturen en relaties daarin wil hebben staan
 • Als gebruiker wil ik extra kosten per deelnemer kunnen opgeven, omdat deze regelmatig voorkomen en gefactureerd dienen te worden
 • BTW wordt niet berekend bij handmatige offerte (bugfix)
 • Aanvraag email open inschrijving via webservice bevat alle cursusonderdelen (bugfix)
 • Als accountmanager wil ik een overzicht met factuurinformatie van een ‘Behoort tot’ relatie

Versie 3.5.0 opgeleverd in week 6.

 • Planbord; in sommige gevallen worden niet alle gegevens van een cursus worden getoond (bugfix)
 • Rapporten:  cursusoverzicht group by niet juist (bugfix)
 • Open inschrijvingen via webservice; adres cursist wordt als factuuradres gezet indien geen factuuradres wordt opgegeven (bugfix)
 • Geen sorteervolgorde op datum/tijd in servicecall cursusaanbodperpakket (bugfix)
 • Portaal: lopende cursussen worden niet getoond in overzicht

Versie 3.4.0 opgeleverd in week 4.

 • Als gebruiker wil ik bij het inplannen van een deelnemer een melding van verlopen diploma’s krijgen
 • Als gebruiker wil ik in het menu cursussen een extra optie Overzicht hebben met daarin de lijst van onderdelen met de daarbij behorende informatie
 • Tekstuele aanpassingen in email aanvraag open inschrijving doorgevoerd

Nieuwe versies 2018

Versie 3.3.0 opgeleverd in week 52.

 • Als een contactpersoon een deelnemer aanmeldt, gaat de automatische mail naar de contactpersoon, maar met de naam van de cursist in de aanhef (bugfix)
 • Als systeem wil ik de automatische e-mails voor aanmeldingen, die vanaf de webservice worden aangeroepen, in het Engels kunnen aanbieden
 • Als gebruiker wil ik relatiesoorten van een relatie mee exporteren in de Export vanuit de zoeklijst van relaties

Versie 3.2.0 opgeleverd in week 31.

 • Als beheerder wil ik een actie zien in de actielijst als een relatie in het portaal een cursist heeft toegevoegd
 • Code optimalisaties doorgevoerd t.b.v. security

Versie 3.1.0 opgeleverd in week 26.

 • Als gebruiker wil ik de verantwoordelijke van een relatie in de zoeklijst en de Excel export van relaties kunnen zien
 • Als gebruiker wil ik een scoringskans voor een offerte kunnen opgeven
 • Als gebruiker wil ik alle offertes in een lijst kunnen zien
 • Als gebruiker wil ik het adres met plaats zien in de bevestigingsmail van een open inschrijving
 • Vast telefoonnummer relatie toevoegen aan webservice open inschrijving
 • In cursusaanbod aantal-bevestigd toevoegen

Versie 3.0.9 opgeleverd in week 16.

 • SECURITY UPDATE
 • Als gebruiker wil ik de deelnemers in de export van cursussen zien, omdat ik deze dan met de klant kan communiceren
 • Bevestiging aanvraag open inschrijvingen met contactpersoon geeft verkeerde aanhef (bugfix)
 • Open inschrijvingen; filtering in URL verdwijnt bij navigeren volgende pagina (bugfix)
 • Factuur genereren met een datum in de toekomst gaf soms een foutmelding (bugfix)

Versie 3.0.8 opgeleverd in week 12.

 • Als gebruiker wil ik mijn cursusnummer kunnen veranderen en alsnog mijn documenten kunnen downloaden (bugfix)
 • Als docent wil in mijn mijn portaal mijn filter bewaren na het navigeren naar een vervolgpagina (bugfix)
 • Als gebruiker wil ik locaties op niet actief kunnen zetten, omdat ik deze soms een tijd niet wil gebruiken in keuzelijsten
 • Spaties trimmen in emailadres bij versturen e-mail (bugfix)
 • Pakketten die gekenmerkt zijn om niet te worden weergegeven in het portaal moeten niet worden getoond (bugfix)
 • Docenten kunnen geen documenten van een cursus downloaden vanuit het portaal (bugfix)
 • Als gebruiker wil ik de cursussen waarin cursisten staan gepland kunnen exporteren

Versie 3.0.7 opgeleverd in week 7.

 • Cursisten -> Exporteren; als gebruiker wil ik het geslacht zien in de export van cursisten, omdat ik deze wil gebruiken om de aanhef/tav te bepalen
 • In het portaal mag de docent afgesloten cursussen niet aanpassen
 • Relaties -> Exporteren; als gebruiker wil ik relatievolgnummer zien in de export van relaties
 • Facturen -> Export boekhoudsoftware; Unit4, Afas en Exact export; emailadres contactpersoon debiteur toegevoegd
 • Bij het genereren van documenten/e-mails wordt het veld Document.CreatedBy niet altijd gevuld (bugfix)

Nieuwe versies 2017

Versie 3.0.6 opgeleverd in week 49.

 • Offertes -> vinkje toegevoegd om afgewezen offertes te tonen/verbergen
 • Als gebruiker wil ik een startgarantie bij een cursus kunnen aangeven
 • Mogelijkheid om het cursusaanbod met het cursuspakket als hoofd node te downloaden
 • Facturen worden in sommige gevallen niet meer automatisch gegenereerd (bugfix)
 • Rapport Cursusoverzicht onjuist bij docent die ingepland is op 1 dag op meerdere cursussen (bugfix)
 • Bij emailen deelnemers wordt een _ voor het emailadres geplaatst in out of browser versie (bugfix)

Versie 3.0.5 opgeleverd in week 42.

 • Als organisatie wil ik in WCM de contactpersonen van relaties een link kunnen sturen waarmee ze een account (alleen wachtwoord invullen) kunnen aanmaken, omdat dit heel veel werk bespaard.
 • Als contactpersoon van een relatie wil ik diploma’s in mijn portaal kunnen filteren op naam en geboortedatum.
 • Als gebruiker wil ik dat presences op volgorde van achternaam cursist, datum en tijd onderdeel worden gesorteerd.
 • Als docent wil ik de geboortedatum en geboorteplaats van cursisten kunnen zien in het portaal.
 • In het portaal van contactpersonen kunnen cursisten niet op actief worden gezet, maar wel een opmerking worden geplaatst.
 • Als organisatiewil ik documenten beschikbaar kunnen stellen die voor alle relaties te downloaden zijn.
 • Wordmerge geeft problemen met nieuwere Word (365) versie. (bugfix)
 • Offerte – genereren; offerte document wordt gegenereerd op basis van verkeerde sjabloon. (bugfix)
 • Fout bij opslaan Cursus – Middelen. (bugfix)
 • Validatie datum in MijnWCM op basis van yyy-mm-dd. (bugfix)
 • Als docent zie ik in het portaal geen deelnemers bij een geselecteerd onderdeel. (bugfix)
 • Out of browser versie; inhoud rapportages wordt niet geladen. (bugfix)
 • Rapportage Declaraties docenten groepeert cursussen niet logisch. (bugfix)

Versie 3.0.4 opgeleverd in week 39.

 • Beveiligingsupdate.
 • Als er onbekende deelnemers voor een relatie aan een cursus worden toegevoegd, dan worden er geen onderdelen getoond in de offerte/factuur. (bugfix)
 • Als tijd vanaf na tijd t/m voor een cursusonderdeel in de database staat en de tijd wordt aangepast zodat vanaf tijd nog steeds voor tijd t/m ligt, dan crashed WCM. (bugfix)
 • Planbord wordt meer efficient geladen.
 • Portaal contactpersoon van een relatie; filtermogelijkheid bij diploma’s toegevoegd.
 • Vinkjes NIBHV en Open voor extrenen zijn soms readonly. (bugfix)
 • Cursus -> Correspondentie -> email met bijlage waarin naam met spatie wordt niet verstuurd. (bugfix)
 • Sorteervolgorde cursussen open inschrijving en in portaal aangepast.
 • Offertes; cursusonderdelen komen soms niet mee in offerte. (bugfix)
 • Samenvoegveld «Course.UserAccount.DisplayName» wordt niet gevuld in e-mail. (bugfix)
 • Als gebruiker wil ik de uren en minuten van een open inschrijving aanmelding zien.

Versie 3.0.3 (hotfix) opgeleverd in week 29.

 • Open inschrijvingen; filteren d.m.v. url parameters op locatie niet hoofdletter gevoelig gemaakt.
 • Open inschrijvingen; filteren d.m.v. url parameters op categorie gaf niet het gewenste resultaat bij cursussen zonder een cursussoort.
 • In portaal cursist de velden NIBHV code, Rode Kruis code en Oranje Kruis code toegevoegd.

Versie 3.0.2 opgeleverd in week 27.

 • Cursus -> Deelnemers; extra veld referentie voor een deelnemer toegevoegd.
 • Downloaden cursusaanbod.xml; link tussen cursuspakket en onderdelen toegevoegd.
 • Mailing relatie; lijst met cursisten toe te voegen met «TableStart:CourseMembers».
 • Instellingen -> Cursusdefinitie; mogelijkheid om cursussen vanuit een Excel template te genereren.
 • Cursus -> Correspondentie; mogelijkheid om in een document met het type ‘Cursusonderdeel’ de personen die bij een cursus horen te tonen. Samenvoegveld personen: «TableStart:HumanResources».

Versie 3.0.1 opgeleverd in week 13.

 • Locatie -> Cursussen; status van een cursus tonen
 • Docent -> Cursussen; status van een cursus tonen
 • Out of the browser Applicatie; documentsjablonen met spatie kunnen openen (bugfix)
 • Cursist -> Algemeen; veld typering toegevoegd om cursisten te kunnen typeren
 • Applicatie; Aanvinkvelden duidelijker zichtbaar wanneer deze uitgeschakeld zijn
 • Cursisten; de gegevens telefoonnummer en opmerkingen worden naar Excel geëxporteerd
 • Portaal docent -> afwezigheid; afwezigheidsregistraties kunnen toevoegen en verwijderen (bugfix)

Versie 3.0.0 opgeleverd in week 7.

 • Applicatie; WebCursistenManager kan nu zonder browser op een Windows machine worden geïnstalleerd
 • Cursus -> Facturen; definitieve facturen worden niet altijd gemaild (bugfix)
 • Cursus -> Facturen; de factuur op betaald kunnen zetten nadat een factuur is geëxporteerd
 • Cursus -> Offertes; offerte wordt altijd naar de hoofdcontactpersoon gemaild (bugfix)
 • Facturen -> factuur; gegenereerde Word document wordt altijd bij relatie toegevoegd (bugfix)
 • Open inschrijvingen; cursussen kunnen filteren op cursusnaam d.m.v. url
 • Cursus -> Deelnemers; foutmelding bij sluiten detailscherm deelnemer zonder pakket

Nieuwe versies 2016

Versie 2.9.9 opgeleverd in week 51.

 • Cursus -> Offertes; direct offertes per e-mail versturen
 • Relatie -> Cursisten; Eerste vervaldatum met cursusinformatie toegevoegd
 • Cursisten -> Cursist; tabblad offertes toegevoegd om direct de offertes van de cursist te zien en een nieuwe aan te maken
 • Instellingen -> Algemeen; tabblad ‘Boekhoud software’ toegevoegd om de koppeling voor Yuki te configureren
 • Facturen -> Factuur; als een factuur definitief wordt gemaakt, dan de factuur direct in Yuki exporteren
 • Instellingen -> BTW-percentages; percentages voor BTW kunnen beheren

Versie 2.9.8 opgeleverd in week 48.

 • Relatie -> Contactpersonen; een contact kunnen opgeven voor offertes en facturen
 • Relatie -> Acties; bij het toevoegen van meerdere acties standaard de naam van de cursist tonen
 • Cursus -> Correspondentie; bij het versturen van e-mails een extra bijlage meesturen
 • Cursus -> Correspondentie; bij het versturen van e-mails het samengevoegde sjabloon als bijlage meesturen
 • Cursisten; cursisten, waarvan de laatste diplomadatum of vervaldatum voor een opgegeven datum ligt, op niet actief zetten

Versie 2.9.7 opgeleverd in week 45.

 • Acties; Kolombreedte aan te passen
 • Cursussen -> Deelnemers; Aanwezigheid deelnemers bij een cursus
 • Cursisten; Adresgegevens cursist toegevoegd aan export
 • Cursisten; Filteren op geboortedatum
 • Cursisten; Filteren op relatie
 • Cursisten; Filteren op relatie behoort tot
 • Instellingen -> Open inschrijvingen; automatisch verstuurde e-mails aan/uit te zetten
 • Instellingen -> Open inschrijvingen; Cursusvoorwaarden op te nemen
 • Open inschrijvingen; volgorde gegevens in automatisch verstuurde e-mail aangepast
 • Open inschrijvingen; mogelijkheid om open inschrijving te doen via webservice (meer informatie verkrijgbaar via info@spectra-ict.nl)
 • Cursussen -> Planbord; Weekend wel/niet zichtbaar in te stellen op planbord
 • Portaal docenten; Alfabetische sortering deelnemers
 • Portaal; Nieuw wachtwoord opvragen
 • Relatie / Cursist; Factuur wel/niet per e-mail ontvangen
 • Cursus -> Correspondentie; E-mailen alle geslaagden (bugfix)
 • Cursus ->Facturen; E-mail definitieve facturen; melding e-mail verstuurd, ook wanneer dit niet het geval is (bugfix)
 • Cursus -> Correspondentie; E-mailen relatie; Relatie niet te selecteren bij mailing indien geen cursist geselecteerd is (bugfix)
 • Cursusaanbod; Onjuiste tijden in xml bij gebruik tijdsloten (bugfix)
 • Exporteren zoeklijsten duurt te lang (bugfix)
 • Portaal contactpersoon van een relatie; Foutmelding bij portaalinschrijving zonder cursist (bugfix)

Versie 2.9.6 opgeleverd in week 41.

 • Cursussen -> Planbord: uitgebreid filter kunnen instellen op status van een cursus.
 • Instellingen -> Algemeen -> Planbord: standaard filtercriteria kunnen instellen.
 • Instellingen -> Locaties: plaats tonen in zoeklijst.
 • Cursus -> Onderdelen: bij het selecteren van een locatie ook de naam  van relatie weergeven. Hier kan ook op worden gezocht.

Versie 2.9.5 opgeleverd in week 40.

 • Instellingen -> Algemeen -> Open inschrijvingen: instelling prijzen tonen in open inschrijvingen toegevoegd.
 • Open inschrijvingen ->  als instelling prijzen tonen aan staat, dan prijzen tonen per pakket.
 • Portaal voor cursist en contactpersoon van relatie: als instelling prijzen tonen aan staat, dan prijzen tonen per pakket.
 • Portaal en Open inschrijvingen: locatie in een aparte kolom tonen.

Versie 2.9.4 opgeleverd in week 15.

 • Offertes: cursuspakketten, waarvan cursusdefinitie is verwijderd, worden getoond bij keuze pakket in een offerteregel. (Bugfix)
 • Relaties -> Relatie: stamkaart toont ex- en inactieve cursisten. (Bugfix)
 • Portaal -> Relatie: lijst met filter van ingeschreven deelnemers toegevoegd.
 • Portaal -> Relatie -> cursisten: filter op achternaam toegevoegd.
 • Portaal -> Relatie: lijst met filter van ingeschreven deelnemers toegevoegd.
 • Portaal -> Open inschrijvingen: filter afhankelijk gemaakt van keuze datum, categorie en locatie.
 • Portaal -> Relatie -> Onze cursisten: filter afhankelijk gemaakt van keuze datum, categorie en locatie.
 • Portaal -> Cursist -> Inschrijven: filter afhankelijk gemaakt van keuze datum, categorie en locatie.

Versie 2.9.3 opgeleverd in week 11.

 • Acties: per actie kan een tijdstip worden opgegeven.
 • Relatie -> Acties: per actie een tijdstip kunnen opgeven.
 • Cursist-> Acties: per actie een tijdstip kunnen opgeven.
 • Acties: als er een tijdstip is opgegeven voor een actie, dan wordt er een notificatie getoond op dat tijdstip.
 • Instellingen -> Algemeen: ICAL bestand kunnen laten genereren voor alle acties.
 • Instellingen -> Algemeen: Link ICAL bestand om te kunnen gebruiken in Google agenda en outlook agenda.
 • E-mails versturen: optimalisatie om e-mails te versturen.

Versie 2.9.2 opgeleverd in week 10.

 • Relatie -> Contactpersoon: bezoekadres kunnen overnemen van de relatie.
 • Instellingen -> Cursusdefinities: gebruikersinterface aangepast voor het schalen van pakketten.
 • Offerte -> Bij het genereren van een document worden de gegevens niet ververst. (bugfix)
 • Factuur -> Adressen worden niet getoond bij een zakelijke factuur. (bugfix)
 • Generatie acties voor cursisten: vervaldatum wordt niet gevuld. (bugfix)

Versie 2.9.1 opgeleverd in week 8.

 • Open inschrijvingen: adressen correct weergeven in e-mail open inschrijvingen. (bugfix)
 • Cursus -> Deelnemers: mogelijkheid om direct naar een selectie van deelnemers een e-mail te kunnen sturen.
 • Cursus -> Onderdelen: tijd vanaf en tijd t/m worden af en toe niet correct opgeslagen. (bugfix)
 • Instellingen -> Algemeen: link naar ICAL agenda toegevoegd.
 • Instellingen -> Docenten -> Algemeen: link naar ICAL agenda toegevoegd.
 • Instellingen -> Algemeen: mogelijkheid om ’s nachts ICAL bestanden automatisch te laten genereren. Deze bestanden kunnen vervolgens in diverse agenda’s d.m.v. een link (url) worden gebruikt.
 • Instellingen -> Algemeen: link naar ICAL agenda toegevoegd.
 • E-mails versturen: bij e-mails waar maar 1 ontvanger is, wordt de ontvanger in de To gezet i.p.v. de BCC.
 • Portaal docent -> Mijn cursussen -> Lijst met deelnemers: voornaam wordt getoond voor een cursist.
 • Portaal -> Cursist -> Inschrijven: filters voor maand, categorie en locatie toegevoegd.
 • Portaal -> Mijn organisatie -> Cursusoverzicht: filters voor maand, categorie en locatie toegevoegd.
 • Portaal: ingelogde gebruiker kan zijn/haar wachtwoord zelf veranderen.

Versie 2.9.0 opgeleverd in week 5.

 • Instellingen -> algemeen: optie om facturen als bijlage (PDF bestand) van een e-mail mee te sturen vanuit een cursus.
 • Instellingen -> cursusdefinities -> cursuspakketten: per cursuspakket aan kunnen geven om deze aan te aanbieden in ‘Open inschrijvingen’
 • Cursussen -> cursus -> pakketten: per cursuspakket aan kunnen geven om deze aan te aanbieden in ‘Open inschrijvingen’.
 • Instellingen -> algemeen: optie om e-mails die automatisch vanuit een Open inschrijving worden gedaan (aanvraag en bevestiging) naar relaties/cursisten uit te zetten.
 • Docent wordt niet meer getoond in de automatisch verstuurde e-mails.
 • Tekst aangepast van de automatisch verstuurde e-mails.
 • Portaal -> Docent: e-mail cursisten worden niet meer getoond bij de deelnemers.
 • Inschrijfformulier open inschrijvingen: validatie toegevoegd voor incorrecte invoer e-mail adres en geboortedatum.
 • Dubbelklik afgevangen in inschrijfformulier voor open inschrijvingen. (bugfix)
 • Teveel cursuspakketten zorgde voor een foutmelding. (bugfix)

Versie 2.8.9 opgeleverd in week 2.

 • CSV-Export toegevoegd om in het boekhoudprogramma Exact te importeren.

Versie 2.8.8 opgeleverd in week 1.

 • Instellingen -> algemeen: een eigen e-mail server in kunnen stellen voor het versturen van alle e-mails.

Nieuwe versies 2015

Versie 2.8.7 opgeleverd in week 49.

 • Grootboek beheren toegevoegd aan instellingen.
 • Open inschrijvingen (cursusaanbod) beschikbaar doormiddel van een xml bestand te downloaden (websitenaam.webcursistenmanager.nl/cursusaanbod).
 • Export toegevoegd om definitieve facturen in Exact te importeren.
 • Definitieve facturen direct mailen vanuit een cursus.

Versie 2.8.6 (hotfix) opgeleverd in week 40.

 • Cursussen -> overzicht: zoeken op referentie mogelijk.
 • Cursussen -> offertes/facturen genereren: bij particulieren wordt BTW niet berekend. (bugfix)
 • Cursussen -> deelnemers: de kolom Relatie verbreed.
 • Cursisten -> overzicht: filter op in-/actieve cursisten wordt niet meegenomen in export. (bugfix)

Versie 2.8.5 (hotfix) opgeleverd in week 31.

 • Cursussen -> planbord: indien er geen locatie is gekozen, wordt de opdrachtgever getoond.
 • Cursussen -> Deelnemers: schermverdeling aangepast zodat de kolom Opmerkingen beter zichtbaar is.

Versie 2.8.4 (hotfix) opgeleverd in week 28.

 • Instellingen -> open inschrijvingen: foutmelding bij verwerken open inschrijving zonder pakket. (bugfix)
 • Instellingen -> cursusdefinities: tabblad Pakketten ververst niet. (bugfix)
 • Cursussen -> planbord: afgesloten cursussen kunnen tonen in planbord.
 • Open inschrijvingen: formaat geboortedatum dd-mm-yyyy tonen.
 • Instellingen -> algemeen: verticale Scrollbalk toegevoegd.
 • Cursussen -> planbord: locatie tonen in planbord, ook wanneer er een opdrachtgever is gevuld.

Versie 2.8.3 (hotfix) opgeleverd in week 21.

 • Relatie -> Algemeen: filter in ‘Behoort tot’ automatisch vullend gemaakt.
 • Relatie -> Acties: een extra lege actie wordt aangemaakt na aanmaken actie. (bugfix)
 • Relatie -> Stamkaart: niet alle gegevens worden correct getoond. (bugfix)
 • Cursus -> Offertes: na genereren wordt soms de relatie/particulier niet direct getoond. (bugfix)
 • Cursus -> Facturen: na genereren wordt soms de relatie/particulier niet direct getoond. (bugfix)

Versie 2.8.0 (hotfix) opgeleverd in week 17.

 • Algemeen: invoergemak en gebruiksvriendelijkheid verbeterd.
 • Algemeen: gemelde foutmeldingen verwerkt.
 • Cursist: wijzigen geboortedatum werd niet als wijziging gezien. (bugfix)
 • Cursist export: relatie toegevoegd aan tabblad diploma’s en sorteervolgorde aangepast.
 • Rapportage: tijdsloten verwerkt in rapporten aanwezigheidspercentage en slagingspercentage.

Versie 2.7.1 (hotfix) opgeleverd in week 9.

 • Relatie -> Algemeen: Verantwoordelijke wordt niet altijd weergegeven. (bugfix)
 • Overzicht cursisten: Relatie wordt niet getoond indien 1 niet actieve relatie. (bugfix)
 • Relatie -> Notities: Het toevoegen van Notities veroorzaakt soms foutmeldingen. (bugfix)
 • Cursus -> Deelnemers -> alleen diploma van de huidige cursus wordt getoond in tooltip deelnemer. (bugfix)
 • Sjabloon contactpersoon relatie: sorteervolgorde deelnemers op achternaam.

Versie 2.7.0 opgeleverd in week 7.

 • Algemeen: verbeterde performance.
 • Algemeen: verbeterde stabiliteit.
 • Contactpersoon relatie: functie toegevoegd.
 • Cursus: bij toevoegen deelnemers blijft de selectie bewaard.
 • Cursus: deelnemers en opdrachtgever worden overgenomen naar herhalingscursus. (bugfix)
 • Cursus -> Cursusonderdeel: datum standaard op vandaag bij weghalen. (bugfix)
 • Cursus –> Deelnemers: vinkvelden alle (de)selecteren, alle bevestigd, alle aanwezig, alle geslaagd standaard uit.
 • Cursusdefinitie: alfabetische sortering herhalingscursussen.
 • Facturen: creditfactuur herkenbaar door voorlooptekst ‘credit’.
 • Facturen: exportbatch wordt niet overgenomen bij crediteren factuur. (bugfix)
 • Facturen: aangepaste prijzen in offerte worden overgenomen bij genereren factuur vanuit cursus. (bugfix)
 • Offertes: BTW bedrag afronden op 2 decimalen. (bugfix)
 • Planbord: verbeteringen in datumselectie. (bugfix)
 • Relaties: importeersleutel is te bewerken.
 • Relaties: relatie wordt overgenomen bij aanmaken cursist. (bugfix)
 • Teksten bevestigingen email: ondersteuning speciale tekens. (bugfix)

Nieuwe versies 2014

Versie 2.6.0 opgeleverd in week 51.

 • Algemeen: andere weergave paginering
 • Cursist: veld ‘Rode Kruis code’ toegevoegd.
 • Planbord: alleen onderdelen met tijdstippen tonen.

Versie 2.5.0 opgeleverd in week 44.

 • Planbord: in lijstweergave locatie en cursus weergeven.
 • Planbord: aantal bevestigd weergeven.
 • Relaties: direct zoeken op telefoonnummer en code.
 • Rapport bezettingsgraad: locatie en aantal bevestigd weergeven.
 • Cursus: meerdere deelnemers in een keer kunnen selecteren.
 • Cursus: meerdere deelnemers in een keer kunnen verwijderen.
 • Cursus: meerdere deelnemers in een keer kunnen verhuizen.
 • Cursus: meerdere deelnemers in een keer op aanwezig zetten.
 • Cursus: meerdere deelnemers in een keer op geslaagd zetten.
 • Cursus: per pakket een grootboekrekening op kunnen geven.
 • Instellingen -> cursusdefinities: per pakket een grootboekrekening op kunnen geven.
 • Offerte: optie om een actie bij het genereren van een offerte aan te maken.
 • Offerte: na keuze pakket wordt groetboekrekening automatisch overgenomen van het geselecteerde pakket.

Versie 2.0.0 opgeleverd in week 33.

 • Mogelijkheid om een individuele planning te maken voor een cursist d.m.v. tijdsloten (gereserveerde tijdstippen). Bijvoorbeeld om een docent op een dag elk uur een andere cursist les te geven.
 • In instellingen -> cursusdefinitie: Tijdsloten kunnen per onderdeel worden toegevoegd.
 • Planning van deelnemers in correspondentie (Microsoft Word) tonen.
 • In portaal docent aanwezigheidsregistratie aangepast naar tijdsloten. Docent kan per onderdeel aangeven of een cursist aanwezig is geweest.
 • Planning van individuele deelnemers wordt in het planbord getoond.
 • Bij aanmaken van actie voor cursus, cursist en relatie wordt het onderwerp automatisch gevuld.
 • Per actie kan aangegeven worden of deze in het planbord zichtbaar is.
 • In planbord de mogelijkheid om acties in het planbord weer te tonen.
 • Voor acties van cursussen, cursisten en relaties kan aangegeven worden of deze in de actielijst worden getoond.
 • In instellingen -> checklists: Per checklist kan worden ingesteld of een gegenereerde actie in het planbord wordt getoond. Ook kan worden aangegeven of de actie in de actielijst wordt weergegeven.
 • Navigatie naar cursus, cursist en relatie aangepast. Standaard wordt er gefilterd op het gezochte item.
 • Vormgeving tabblad deelnemers in cursusscherm aangepast.
 • Vormgeving tabblad onderdelen in cursusscherm aangepast.

Versie 1.9.3 opgeleverd in week 26.

 • Sorteervolgorde op volgnummer bij document generatie
 • Veiligheid ingebouwd voor te vroeg wijzigen van relaties, cursisten en cursussen.
 • Locatie voor incompany cursussen in gegenereerde documenten weergeven.
 • Rapport bezettingsgraad aangepast. Nu worden de groeperingen juist weergegeven.
 • Weergave aanmeldingsformulier open inschrijvingen aangepast.
 • Controle aanmaken diploma’s toegevoegd.
 • Cursusnaam en cursussoort van vervalcursus in cursistenlijst aangepast.
 • Downloaden van documenten voor relaties aangepast.

Versie 1.9.2 opgeleverd in week 20.

 • Contactpersoon van relatie kan documenten van cursisten downloaden.
 • Adresgegevens bedrijf toegevoegd aan inschrijvingsformulier ‘Open inschrijving’.
 • Verwerken van ‘Open inschrijvingen’ aangepast.
 • Gebruikersinterface inschrijvingsformulier ‘Open inschrijving’ aangepast.

Versie 1.9.0 opgeleverd in week 14.

 • Een export toegevoegd om definitieve facturen in Unit4 (desktop versie) te importeren (Unit4 vereist wel de Unit4 Business Connector).
 • Relaties kunnen op niet-actief worden gezet.
 • Per cursist kunnen er acties worden toegevoegd.
 • Bij toevoegen deelnemer en verwerken ‘Open inschrijving’ automatisch acties laten genereren.
 • Per cursus documenten beschikbaar stellen om te downloaden vanuit het portaal voor cursist, docent en contactpersoon van relatie.
 • In het portaal van de cursist -> cursussen -> geselecteerde cursus de documenten als download aanbieden.
 • In het portaal van de docent -> cursussen -> geselecteerde cursus de documenten als download aanbieden.
 • In het portaal van de contactpersoon van een relatie -> cursussen -> geselecteerde cursus de documenten als download aanbieden.
 • Veld ‘aantal’ in factuurregel en offerteregel met twee cijfers achter de komma kunnen invoeren.
 • In instellingen -> Algemeen: meerdere emailadressen in kunnen vullen in het veld ‘E-mail adres te versturen e-mails’ (puntkomma gescheiden).
 • In het scherm mailing: keuzelijst met de e-mail adressen (te versturen) toegevoegd.
 • In scherm cursist -> Algemeen: veld ‘Oranje Kruis code’ toegevoegd.
 • In scherm cursist: tabblad Notities toegevoegd.
 • Als een document vanuit de cursus wordt verstuurd naar een cursist, dan deze tonen in tabblad documenten van de cursist.
 • Als een document vanuit de cursus wordt verstuurd naar een relatie, dan deze tonen in tabblad documenten van de relatie.
 • Wanneer een cursusdocument bij een cursist wordt verwijderd, dan wordt deze niet uit de cursus verwijderd. Wanneer het document vanuit de cursus wordt verwijderd, dan zal deze ook bij de cursist worden verwijderd.
 • Bij mailings (bulk) vanuit cursistenlijst en relatielijst zal er een notitie [mailing met datum en de naam het sjabloon dat is gebruikt] worden opgeslagen.
 • In aanmeldscherm van een ‘Open inschrijving’ vinkveld “Factuuradres anders dan bezoekadres” toegevoegd en standaard uitgevinkt.

Versie 1.8.0 opgeleverd in week 7.

 • Standaard e-mail tekst open inschrijvingen aangepast.
 • Bugfix: gebruikersrechten doorgevoerd voor acties.
 • Bugfix: opslaan van gebruikersaccounts.

Versie 1.7.9 opgeleverd in week 6.

 • Bugfix: alleen lezen en selecteren van verantwoordelijke in cursusplanning.
 • Bugfix: scrollen in open inschrijving toegevoegd.
 • configureerbaar maken van verplichte velden t.b.v. aanvraagformulier open inschrijving.

Versie 1.7.8 opgeleverd in week 5.

 • Status ‘vervallen’ van diploma’s wordt automatisch berekend.
 • Diplomagegevens zijn beschikbaar in de documentsjablonen.
 • Er wordt een waarschuwing getoond wanneer het maximum aantal cursisten wordt overschreden bij het inplannen vanuit het portaal.

Versie 1.7.7 opgeleverd in week 2.

Open inschrijvingen:

 • Aanmeldgegevens open inschrijvingen zijn leidend t.o.v. gegevens in WCM
 • Diverse optimalisaties open inschrijvingen overzicht
 • Relatienaam open inschrijving aan te passen
 • Tonen verwerkte open inschrijvingen
 • Waarschuwing bij reeds verstuurde bevestiging
 • Cursusonderdelen worden getoond in handmatig verstuurde bevestiging deelname

Overige aanpassingen

 • Acties in actielijst eenvoudiger op uitgevoerd te zetten
 • E-mailen cursist; indien cursist een relatie heeft, wordt het werk e-mailadres gebruikt, anders wordt het privé e-mailadres gebruikt (particulieren).
 • Importeren van certificaat-/diplomanummers per cursus. Bij deelnemers kunnen
  certificaatnummers worden geïmporteerd. Een Excelbestand moet op de eerste regel
  minimaal de kolommen Achternaam, Geboortedatum en Certificaatnummer/Diplomanummer bevatten.

Nieuwe versies 2013

Zesde versie opgeleverd in week 51.

 • Alle tabbladen sluiten
 • Weergave beschikbaarheid in open inschrijvingen; beschikbaar
 • Naamgeving binnen open inschrijvingen verduidelijkt, ‘aanvraag’ in plaats van ‘aanmelden’
 • Cursuslocatie en aantal deelnemers in planbord
 • Zoeken op cursusreferentie
 • Niet afgeronde acties worden altijd getoond
 • Offertes en facturen koppelen aan cursus

Vijfde versie opgeleverd in week 41.

 • Diploma’s toegevoegd in de export van cursisten
 • Extra functionaliteit t.b.v. het ontzorgen. Bij relatie een extra tabblad Incompany met:
  • Alle incompany cursussen voor de relatie
  • Alle specifieke locaties voor de relatie
  • Alle specifieke documentsjablonen voor de relatie
 • Er wordt een e-mail ter bevestiging verstuurd als er een cursist wordt ingeschreven vanuit het portaal
 • Er wordt een e-mail ter bevestiging verstuurd als een contactpersoon cursisten heeft ingeschreven vanuit het portaal
 • Bij de open inschrijvingen is het nu mogelijk om een filter (op categorie, locatie of cursusnaam) direct te zetten in de URL
 • Mogelijkheid toegevoegd om direct naar het aanmeldformulier voor een cursus te navigeren voor door deze te zetten in de URL

Vierde versie opgeleverd in week 37.

 • Bestanden kunnen uploaden voor cursist (max 100) en docent (max 100) en relatie (max 100)
 • Overzicht cursusplanning per cursus
 • Importeren en automatisch genereren van login accounts om vervolgens een mailing te doen met de logingegevens
 • Achtergrondkleur van WCM aanpassen

Derde versie opgeleverd in week 33.

 • Emailmogelijkheid in de wizard documenten genereren
 • Email versturen t.b.v. van mailing naar relaties
 • Email versturen t.b.v. van mailing naar cursisten
 • Uitgebreide filters worden standaard getoond
 • Cursisten kunnen op niet actief worden gezet
 • In tabblad herhalingen wordt aangegeven of er al een herhaling is ingepland (alleen voor nieuwe ingeplande herhalingen)
 • Wijzigen van cursusdefinitie in cursus mag alleen als de cursus een status ‘gepland’ heeft
 • Inplannen van een herhaling mag alleen als de cursus een status ‘gepland’ of ‘afgesloten’ heeft
 • Minimum en maximum aantal cursisten in het scherm cursus toegevoegd.
 • Veld ‘omschrijving portaal’ aan het scherm cursus toegevoegd. Hier kan een beknopte omschrijving van de cursus worden ingevoerd. Deze is zichtbaar voor alle portaalgebruikers.
 • Een cursist kan op ‘niet actief’ worden gezet. Als deze uitdienst is bijvoorbeeld. Ook contactpersonen van relaties kunnen dit in het portaal doen. Ook bij het importeren wordt rekening gehouden met ‘niet actief’.
 • In het scherm relatie kun je nu direct het bezoekadres invullen/aanpassen.
 • In het zoekscherm acties de knop ‘deze week’ toegevoegd. Ook worden standaard alleen de acties van deze week getoond. Dit om een beter overzicht te krijgen.
 • ‘Ontzorgfunctionaliteit’ toegevoegd. U kunt voor uw relatie aangeven of alleen ‘in company’ cursussen worden getoond in het portaal. Ook voor cursisten kan dit worden ingesteld. Standaard zien de contactpersonen van relaties en cursisten alle cursussen die gepland staan in het portaal.

Tweede versie opgeleverd in week 28.

 • Bij in-company cursussen de opdrachtgever als locatie tonen
 • Jaarverwachting aantal deelnemers t.b.v. rapportage
 • kolomvolgorde bewaren
 • Open inschrijvingen ondersteunen
 • Mailing naar cursist versturen

Eerste versie opgeleverd in week 15.

 • Uitloggen van ingelogde gebruiker
 • Volgnummer cursist
 • Notitie bij gegenereerde documenten
 • Notitieveld bij workflow-items van een cursus
 • Herhaling inplannen voor alleen geslaagden
 • Openstaande acties afronden als de status op ‘vervallen’ komt te staan
 • Chronologische volgorde cursusonderdelen in overzicht en documenten
 • locatienaam weergeven in onderdelenoverzicht
 • Typering van personen (lotus, examinator, acteur)
 • Credit-factuur op basis van aangemaakte verkoopfactuur
 • Voorstel offertedatum bij genereren offerte kunnen instellen
 • Kopiëren van cursusdefinities
 • Cursussen per docent weergeven
 • Cursussen per locatie weergeven
 • Cursussen per cursist weergeven
 • NIBHV referentie
 • Wachtwoordbeleid aanpassen
 • Controle dubbele invoer van relatie en cursist
 • Gedownloade bestanden bij een cursus weer kunnen uploaden
 • Weergeven van ontvangers in documentoverzicht cursus
 • Extra tabblad (Onderdelen) bij export cursussen toevoegen met de gegevens van onderdelen en cursusnaam en cursusnummer
 • Mogelijkheid tot het automatisch genereren van certificaatnummers (instelbaar)
 • Actie toewijzen aan andere gebruiker (vanuit actielijst en workflow)
 • Rapport ten behoeve van declaratie docenten
 • Portal: Het ‘extra info veld’ bij cursus bewerkbaar voor portal ‘docenten’ maken
 • Portal: Basisgegevens van de cursus wordt uitgebreid
 • Wizard voor het genereren van documenten uitbreiden met cursus
 • Stamkaart Relatie en Cursist
 • Verleden en toekomst per cursist kunnen zien

De Web Cursisten Manager is een product van Spectra ICT

© 2024 Spectra ICT

UA-32616416-1